Hagyományaink

Zene Világnap

Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét A zene világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. Iskolánkban is hagyományosan megünnepeljük október 1-jén a zenei világnapot egy olyan koncerttel, ahol diákjaink és tanáraink egyaránt fellépnek.

Volt növendékek koncertje

Egy új kezdeményezés az iskolánk életében, amely második alkalommal került megrendezésre ez idáig. Az intézmény közel 60 éves fennállása óta, rengeteg volt diákunk választotta a zenét hivatásául. A világ különböző pontjain megtalálhatóak azok a zenetanárok, zeneművészek, akik a berettyóújfalui zeneiskolában kezdték meg hangszeres, illetve zeneelméleti tanulmányaikat. A koncerten való szereplést mindig szívesen vállalják volt növendékeink. Fontosnak tartjuk, hogy hagyományt teremtsünk a találkozóból, mert a város lakói számára nyújtott zenei élményen felül, iskolánk jelenlegi tanulói is sokat tanulnak a hangversenyen hallott zenei művekből, és motiválhatja őket a művészi életpálya felé.

Karácsonyi Hangverseny

A koncerten az iskola növendékei valamint a kórus lép fel, mely mindig nagy nézőközönséget vonz. A főtárgy tanárok ajánlásával, valamint meghallgatások alapján választjuk ki, hogy ki léphet fel a karácsonyi hangversenyen. Az iskola diákjai számára mindig nagy élmény ezen a napon fellépni.

Bihari Népdalverseny

Iskolánk egyik lerégebbi hagyománya, 1981-ben volt az első iskolai népdalverseny. Erre az eseményre a tanév második felétől kezdve készülnek növendékeink. A kötelező népdalokat a zeneiskola minden tanulója megtanulja a szolfézs órák keretein belül. A csoporton belüli selejtezőkből csak a legjobb teljesítményt nyújtó gyermekek juthatnak be az iskolai döntőbe. A népdalokat úgy igyekszünk kiválogatni, hogy lehetőleg kevésbé legyenek ismertek, és hogy a tanulók megismerhessék a környező országok magyarlakta területeinek folklórhagyományait is.

Dallamíró veseny

Dallamíró versenyünknek két fordulója van, egy-egy mindkét félévben. Az év végi összesítésnél minden korcsoport első három helyezettje kap okleveles dicséretet, amelyet a szintén minden évben megrendezésre kerülő Szolfézs Pikniken vehet át. A május végi szolfézs év lezárását szimbolizáló pikniken jó hangulatú, játékos zenei feladatok megoldásában versenyeznek a csapatok. Kölyök pezsgő az elmaradhatatlan jutalma a győztes csapatnak.

Az Év Hangszerese

Minden tanév második felében meghirdetjük Az Év Hangszerese versenyünket, amely immár egész napos rendezvénnyé nőtte ki magát. A zeneiskola tantestülete nyolc évvel ezelőtt hívta életre ezt a versenyt, amelyet három korcsoportban hirdetünk meg, így minden tanulónak lehetősége van arra, hogy hangszeres tudását bemutassa. Az értékelést vendég szaktanárokból álló zsűri végzi. Mindhárom korcsoport első három helyezettje oklevél és tárgyjutalomban részesül, a többi résztvevő emléklapot kap és apró ajándékot. Az Év Hangszerese vándorserleget a helyezetteken felül egy növendék nyerheti el, akinek egy kis serleg még a jutalma Az Év Hangszerese felirattal. Ezen a napon a szurkoló anyukák, apukák és nagymamák látják vendégül a helyszínen a szereplő gyerekeket, a zsűrit és a tantestület tagjait. A verseny végén tanáraink a zsűrivel együtt szakmai megbeszélésen vesznek részt.

Év Végi Hangverseny

Az tanév utolsó nagyszabású koncertje. A hangversenyt megelőző tanszakikon pontozással választjuk ki, hogy ki játszhat a koncerten. Öt tanár pontozza a szereplőket maximum 10 ponttal, melyből a legkisebb és a legnagyobb szám kiesik, így maximum 30 pont kapható. Az iskola falain belül a „30 pontosok hangversenyének” is nevezzük, hiszen csak azok a diákok játszhatnak, akik maximum pontszámot kapnak.

Elérhetőségeink

Berettyóújfalu, Tardy u. 10.

Telefon: 54/500-188

E-mail: berettyozene@gmail.com

Fenntartónk

Igazgató: Majosi Pálma

Webcím: kk.gov.hu/berettyoujfalu

Elérhetőségek:
Cím: 4100 Berettyóújfalu,
Dózsa György utca 17-19.
Telefonszám: 06-54-795-261
E-mail: berettyoujfalu@kk.gov.hu

Anyaintézményünk

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola